Dnevne ter nedeljske Božje besede dobite na povezavi:
https://hozana.si/?inc=bb

 

oz. na zavihku Povezave


Zaželeno je, da se bralec Božje besede 15min pred začetkom bogoslužja zglasi v zakristiju (oz. v prostoru, ki je namenjen za pripravo na sv. mašo) in si še enkrat prebere Berilo za tisti dan (Berila se lahko med seboj razlikujejo).