GODOVI

 

MAŠNI NAMENI

26. 03. 23

NEDELJA

5. POSTNA –  TIHA

8. 00

+Jolanda Leban in ++ strici in tete Leban p.n. darovalca

(Ezk 37,12-14, Ps 130, Rim 8,8-11; Jn 11,1-45)

10.00

Za žive in pokojne župljane

27.

PONEDELJEK

Peregrin, redovnik

19. 00

+Bruna Fortuna, Dekani 128, 8. dan

28.

TOREK

Milada Praška, devica

19. 00

+Andrej Gregorič, organist, p.n. pevcev

29.

SREDA

Bertold, red. ust.

19. 00

++Karolina in Andrej Toškan, Dekani 95

30.

ČETRTEK

Janez Klimak, opat

19. 00

za dušno in telesno zdravje

31.

PETEK

Guido, opat

19. 00

Za zdravje, Dekani 76e

01.

04.

SOBOTA

Tomaž Tolentinski, mis., m.

19. 00

+Albin in Marijo Kaligarič, Dekani 161a

02.

04. 23

NEDELJA

6. POSTNA - CVETNA

8. 00

Za zdravje v družini Pušnar, Renče

(Iz 50,4-7;Ps 22; Flp 2,6-11; Mt 26,14-75;27,1-66)

10. 00

Za žive in pokojne župljane