Duhovniki, ki so delovali v Dekanih od 1738 dalje:

(po matičnih knjigah v župnijskem arhivu)

 1. SPAGNOLETTO Mihael, župnik 1738 - 1760 (pokopan v dekaniski cerkvi)
 2. TOMIĆ Jurij, župnijski upravitelj 1760 - 1761
 3. OKUSIĆ p. Simon, župnik 1761 - 1768
 4. KOCJANČIČ Ivan 1768 - 1769
 5. FABRIS Peter, župnik 1769 - 1787
 6. SEPIĆ Gregor, župnik 1787 - 1791 (kaplan v Dekanih že od 1783)
 7. KOMAC Ivan 1791 - 1793
 8. DA COLLA p. Filip, župnik 1793 - 1796
 9. WOK Matija, župnik 1796 - 1811 (1806 se mu pridruži kaplan D'UDINE Marco)
 10. FRANCO Štefan, župnik 1811 - 1814
 11. KOCJANČIČ Jakob, župnijski upravitelj 1814 - 1818
 12. RINALDI Anton, župnik 1818 - 1824
 13. PERRACCA Jakob 1824 - 1825
 14. VALLE Jakob, župnik 1825 -1830
 15. SIROTIĆ Jožef 1830 - 1831
 16. BORDON Jernej, župnik 1831 - 1845
 17. FIK Matej, župnik 1845 - 1877 (pokopan v Dekanih)
 18. HROVAT Andrej, župnijski upravitelj 1877
 19. MATJAN Valentin, župnik 1877 - 1898 (pokopan v Dekanih)
 20. ZINK Andrej, župnijski upravitelj 1898 - 1899
 21. TOMŠIČ Jožef, župnik 1899 - 1900
 22. DEFAR Matej Simon, župnik 1900 - 1907
 23. SLAMIČ Anton, župnik 1907 - 1938 (pokopan v Dekanih)
 24. MARGON Bogomil, župnijski upravitelj 1938 - 1939
 25. REBEK Vladimir, župnijski upravitelj 1939 - 1940
 26. ROZMAN Alojzij, župnik 1940 - 1948
 27. ŠIBENIK Franc, vikar namestnik 1948 - 1955 (župnik v Bertokih)
 28. KORITNIK Franc, vikar namestnik 1955 (župnik v Bertokih)
 29. PEGAN Dominik, župnijski upravitelj 1956 - 1971
 30. BOŽIČ Božidar, župnik 1971 - 1977
 31. CEK Štefan, župnik 1977 - 1985 (pokopan v Dekanih)
 32. RAVBAR dr. Bojan, župnijski upravitelj 1985 (župnik v Kopru)
 33. VALIČ Cvetko, župnik 1985 - 2006
 34. LEBAN Roman, župnik 2006 - 2017
 35. MOZETIČ Iztok, župnik 2017 - 2018
 36. BERCE Bogdan, župnik 2018 →